Nový přístup

Jednou z šancí, jak se nejen dozvědět o zadávané práci, ale také případně zakázky opravdu získat, je nový internetový server, který soustřeďuje všechny poptávky po provedení práce od nejrůznějších zadavatelů. Od objemu prací za pár desítek tisíc až po několik desítek milionů korun. Zde přihlášené firmy mohou nabízet svoje kapacity, stejně jako zájemci o provedení projektu mohou poptávat firmu, která se zadaného projektu ujme.

Změna podmínek alespoň částečně

Tento způsob veřejné nabídky práce by mohl nejen práci přiblížit všem potenciálním zájemcům o realizaci, ale také přispět ke zlevnění pro zadavatele. Mohla by se tím odstranit praxe, kdy velká firma získá objednávku projektu, ale její realizaci zadá subdodavateli, kterému navíc ještě včas neplatí a tím se od něj vlastně nechá úvěrovat. To by mohly on-line nabídky přinejmenším značně omezit.

Nový přístup
5 (100%)1